©2014-2018, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ:Số 2 Yết Kiêu - Phường Nguyễn Trãi - Thành Phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang .
Điện thoại: 02193 866344; Số fax: 02193 866148
Email: banbientap@hagiang.edu.vn